Language Pathway: Italiano – Magyar

7 students
Italian Magyar
“Oggigiorno, nel 2019 c’è una carenza di manodopera in molte professioni quasi in tutti i paesi europei. Probabilmente cambierà, ma c’è bisogno di intervenire. Come può essere mitigato questo problema? Come possiamo aiutare con questo sito quegli studenti che escono da scuola e vorrebbero lavorare?
Alcuni di loro vorrebbero trovare un impiego all’estero per acquisire esperienze riguardanti le abitudini di lavoro, lo stile di vita e la cultura delle diverse nazioni. Vorremmo aiutare la procedura di integrazione nel corso di un impiego all’estero con queste lezioni, terminologia, espressioni, parole e dialoghi tipici nell’industria alberghiera e della ristorazione.
Secondo i professionisti, tali dipendenti saranno impiegati in lavori ben retribuiti, che si appropriano rapidamente di un nuovo lavoro in qualsiasi momento, che sono autonomi, flessibili e possono lavorare bene insieme anche con persone di un’altra nazionalità. Ci sono quelle abilità che non possono essere acquisite nella scuola, ma durante un impiego all’estero. C’è bisogno di conformarsi in un nuovo ambiente, in un altro paese, in una nuova situazione, i problemi che non si vedono mai devono essere risolti e ci sono persone con culture differenti con cui lavorare. Con un lavoro all’estero si possono acquisire competenze che possono avere un impatto positivo anche dopo decenni.
Il progetto BEST BY DOING vorrebbe aiutare questo. Se segui le lezioni di lingua e risolvi i test, conosci le parole, puoi acquisire una conoscenza professionale di base con quella che puoi ottenere nella professione data, e anche nella vita casuale del paese dato”
Le lezioni di lingua sviluppate nell’ambito del progetto BEST BY DOING possono aiutare a guadagnare un lavoro in Ungheria, Slovenia, Italia, Spagna e in questi paesi dove l’uso della lingua inglese è parte della vita quotidiana in HO.RE. Settore CA. Non presentiamo le regole grammaticali di ciascuna lingua nelle lezioni. In essi abbiamo raccolto le parole, le espressioni, le situazioni più importanti del settore HO.RE.CA. tematicamente, come si può leggere prima.
L’uso delle lezioni è semplice. Puoi leggere frasi, espressioni e parole o puoi sentire la pronuncia cliccando sulla piccola icona accanto a loro. In questo modo, aiutiamo l’apprendimento ascoltando e l’utente può imparare parole sostanziali, espressioni, senctences, acquisendo le giuste pronunce anche durante lo sport o il viaggio

Le parole alla fine di ogni lezione danno la possibilità di creare ulteriori frasi professionali. Alla fine di tutte le lezioni, puoi trovare un quiz riassuntivo, che aiuta a memorizzare e controllare più a fondo le informazioni apprese. Secondo le lezioni, può succedere che un’attività abbia più soluzioni. Se gli utenti passano attraverso ogni lezione, leggono le lezioni di soft skill, e compilano correttamente il quiz, il sistema genererà un CERTIFICATO per Lui / Lei, dimostrando che lui / lei ha intrapreso il mini corso di formazione del progetto BEST BY DOING . (Questo certificato non è uguale eiter con un certificato di lingua ufficiale o un esame finale di istruzione formale).
La marcatura delle lezioni: le domande e le frasi usate spesso dagli ospiti sono contrassegnate da un colore verde, mentre le espressioni che sono importanti per lo staff sono contrassegnate con arancione.”
“Oltre alle lezioni di lingua, puoi trovare 3 materiali di formazione che aiutano a sviluppare le cosiddette “”soft skill”” che sono oggi sempre più importanti. Per competenze trasversali si intendono quelle competenze che, oltre alle conoscenze professionali, determinano fondamentalmente l’integrazione, la motivazione, la gestibilità e le caratteristiche di creatività di un dipendente.
Abbiamo a che fare con le seguenti 3 soft skills in questo programma:
1. Capacità di lavorare in gruppo – Nell’ambiente professionale coinvolto nelle lezioni, c’è bisogno di lavoro di squadra, per persone che possono seguire il principio “”Uno per tutti, tutti per uno”” durante il loro lavoro.
2. Abilità comunicative – Una buona capacità comunicativa può aiutare a comprendere e trasferire rapidamente le informazioni. Con questa competenza, possiamo risolvere più facilmente un conflitto, possiamo stabilire un contatto migliore con gli ospiti e i nostri colleghi, possiamo avere più successo sul posto di lavoro e anche nella nostra vita privata.
3. Capacità di motivazione – Ci sono tipi di personalità che non possono essere motivati ​​e altri che si aspettano una motivazione regolare. Le capacità di motivazione come caratteristiche sono particolarmente importanti in quei posti di lavoro, dove non è consentito lavorare a metà strada. Secondo i professionisti, la motivazione può essere qualsiasi cosa ispiri le persone ad essere attive. Indipendentemente dal soggetto o dalla sua forza, l’automotivazione funziona come un motore interno se siamo persone che possono essere ben motivate.”
Napjainkban (2019-ben), Európa szinte minden országában munkaerőhiány alakult ki jó néhány szakmában, ami vélhetően változni, alakulni fog, de be kell avatkozni, segíteni kell az elmozdulást. Hogyan lehet ezen enyhíteni, változtatni, miben tudunk, tud ez az oldal segíteni azoknak a fiataloknak, akik kikerülve az iskolákból munkát szeretnének vállalni? Vannak, akik külföldön helyezkednének el, hogy tapasztalatokat szerezzenek a különböző nemzetek munkaszokásaiban, életstílusában, kultúrájában. Az alábbi néhány leckével, a szállodaiparban, vendéglátásban jellemző szakkifejezésekkel, szavakkal, párbeszédekkel szeretnénk segíteni a beilleszkedés folyamatát egy-egy külföldi munkavállalás során.
A szakemberek szerint a jövőben olyan munkavállalókat fognak jól megfizetett munkakörökben foglalkoztatni, akik gyorsan beletanulnak bármikor egy új feladatkörbe, önállóak, rugalmasak, és jól tudnak összedolgozni akár más nemzetiségű emberekkel is. Ezek viszont pont azok a készségek, amik az iskolában nem, de egy külföldi munkavállalás során elsajátíthatóak. Egy új környezetben, egy másik országban, új helyzethez kell alkalmazkodni, addig nem látott mindennapi problémákat kell megoldani és különböző kultúrájú emberekkel kell dolgozni. Egy külföldi állással olyan új képességekre tehetnek szert, amelynek pozitív hatásait akár még évtizedek múlva is élvezhetjük!
A BEST BY DOING ebben szeretne segíteni! Ha végig mennek a nyelvleckéken, megcsinálják a feladatokat, átnézik a szavakat, kaphatnak egy alap szakmai tudást, amellyel mind egy adott szakterületen, mind pedig az adott ország hétköznapi életében könnyebben boldogulhatnak.A BEST BY DOING projekt keretei között elkészült nyelvleckék segíthetnek elhelyezkedni Magyarországon, Szlovéniában, Olaszországban, Spanyolországban és persze olyan országokban is, ahol az angol nyelv használata a mindennapi élet része a HO.RE.CA szektorban. A leckékben nem térünk ki egy – egy adott nyelvre jellemző nyelvtani összefüggésekre. A leckékben a HO.RE.CA szektor fontosabb szavait, kifejezéseit, szituációit gyűjtöttük össze tematikusan, amint arról már a bevezetőben olvashatott a kedves Felhasználó.
A leckék használata egyszerű, a mondatokat, kifejezéseket és a szavakat el tudja olvasni vagy a mellettük található kis ikonra rákattintva a kiejtés meghallgatható, mellyel segítjük a hang utáni tanulást, így a felhasználó, akár mozgás, utazás közben is tanulhatja az adott témában lényeges szavakat, kifejezéseket, mondatokat, elsajátítva a helyes kiejtést is.
A leckék végén található szavak, további újabb szakmai mondatok alkotására adnak lehetőséget. Minden lecke végén található egy 10 mondatból álló összefoglaló feladatsor,  amely a tanultak mélyebb rögzítését és ellenőrzését segíti. Az adott lecke alapján akár több megoldás is létezhet, minden egyes feladat, mondat esetében. Amennyiben a felhasználó végig megy minden leckén és a soft skills -leckéket is elolvassa, áttekinti és helyesen kitölti a tesztet, úgy a rendszer egy OKLEVELET generál a részére, mely szerint megcsinálta a BEST BY DOING minitanfolymát. (Amely nem egyenértékű a hivatalos nyelvvizsgákkal és az iskolai vagy egyetemi záróvizsgákkal.)
A leckék jelölései: A vendégek által gyakran használt szövegrészek zöld, a munkatársak számára fontos kifejezések narancssárga színnel vannak jelölve.A nyelvleckék mellett 3 olyan felkészítő anyagot találhatnak, amelyek segítenek elmélyülni a szakmai kompetenciák mellett, a napjainkban egyre fontosabbnak megítélt „Soft Skill”-ekben, azaz a puha faktorokban vagy soft készségekben.
A soft skill-ek mindazok a képességek, amelyek a szakmai tudáson felül alapvetően meghatározzák a munkavállaló beilleszkedési-, motiválhatósági-, kezelhetőségi-, kreativitási jellemzőit.
A három soft készség, mellyel a programban foglalkozunk:
1. Csapatmunka-készség
A leckékben szereplő szakmai környezetben csapatjátékosokra van szükség, olyan emberekre, akik az „Egy Mindenkiért, Mindenki Egyért” elvet tudják követni és alkalmazni a munkavégzésük során.
2. Kommunikációs készség
A jó kommunikációs készség hozzásegít az információk gyors és tiszta ‘vételéhez’ és közvetítéséhez, ezzel a készséggel hatékonyabban tudunk megoldani egy-egy konfliktushelyzetet, jobb viszonyt tudunk kialakítani a vendégekkel és munkatársainkkal, sikeresebbek lehetünk mind a munkahelyünkön, mind a magánéletben.
3. Motiválhatóság
Vannak olyan személyiségtípusok, akik egyszerűen nem motiválhatóak, és vannak mások, akik viszont elvárják a rendszeres motivációt. A motiválhatóság tulajdonságként különösen azoknál a munkaköröknél fontos, ahol fontos maga a teljesítmény is, ahol nem megengedhető, hogy valaki „takarékon” végezze munkáját. A szakemberek szerint motiváció lehet bármi, ami az emberi cselekvést ösztönzi, de attól függetlenül, hogy ennek mi a tárgya és milyen az erőssége, a jól motiválható személyiségeknél a legkisebb mértékben is egyfajta belső motorként működik saját maguk ösztönzésére.
Italian Magyar
Tabella dei contenuti Tartalomjegyzék
1 Espressioni generali Általános kifejezések
2 Hotel 1 Szálloda 1
3 Hotel 2 Szálloda 2
4 Ristoranti, Ospitalità Étterem, vendéglátás
5 Cucina, Apprarecchiature elettroniche da cucina Konyha, konyhatechnológia
6 SPA e benessere SPA és wellness
7 Tratamenti medici 1 Gyógykezelések 1
8 Trattamenti medici 2 Gyógykezelések 2
9 Altri servizi dell’Hotel Egyéb szállodai szolgáltatások
10 Altre espressioni importanti Egyéb fontos kifejezések

Instructor

User Avatar Bea

Technical support
Free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishHungarianItalianSlovenianSpanish
Skip to toolbar